İletişim

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Farsça Anabilim Dalı, Yahşihan, Kırıkkale

Tel: 0318 357 42 42 /Dahili 4218/4292/4298

E-posta: kkudogudilleri@gmail.com

Harita