Category: Doktora

Doktora Tez İzleme Komitesi

Kırıkkale-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin müşterek yürüttüğü Fars Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Programı’nın Tez İzleme Komitesi  toplantısı iki yıl aradan sonra yeniden  28.06.2022 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi, Seminer Salonu’nda yüz yüze gerçekleşmiştir.

Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı

04.09.2019 Salı günü Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı (Arapça-Farsça) ve Fars Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Programı için yazılı ve sözlü sınavları yapıldı. Yüksek Lisans Programına 18, Doktora programında...

Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantısı

Kırıkkale-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin müşterek yürüttüğü Fars Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Programı’nın Tez İzleme Komitesi toplantısı 25.06.2019 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi, Seminer Salonu’nda gerçekleşmiştir. https://www.puttygen.net/

Yüksek Lisans/Doktora Giriş Sınavı

02.07.2018 Pazartesi günü Sosyal Bilimler Enstütüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı (Arapça-Farsça) ve Fars Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Programı için yazılı ve sözlü sınavları yapıldı. Yüksek Lisans Programına 33, Doktora programında...

Doktora Tez İzleme Komitesi ve Tez Öneri Sınavı Toplantısı

Kırıkkale-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin müşterek yürüttüğü Fars Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Programı’nın Tez İzleme Komitesi ve Tez Öneri Savunma Sınavı toplantısı 19.06.2018 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi, Seminer Salonu’nda gerçekleşmiştir. https://www.puttygen.net/

Doktora Tez Savunması

26.03.2016 Pazartesi günü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bölümümüz araştırma görevlisi Gökhan Gökmen “Muizzi’nin Şiir Dünyası” başlıklı doktora tezini jüri huzurunda savunmuş ve başarılı görülerek kendisine doktor ünvanı tevdi edilmiştir. Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının daim...

Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantısı

Kırıkkale-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri ile müşterek yürütülen Fars Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Programı’nın Tez İzleme Komitesi toplantısı 03.07.2017 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi’nde Ankara ve Kırıkkale üniversitesi hocalarının ve doktora öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. https://www.puttygen.net/