Monthly Archive: Mart 2018

Doktora Tez Savunması

26.03.2016 Pazartesi günü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bölümümüz araştırma görevlisi Gökhan Gökmen “Muizzi’nin Şiir Dünyası” başlıklı doktora tezini jüri huzurunda savunmuş ve başarılı görülerek kendisine doktor ünvanı tevdi edilmiştir. Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının daim...

Seminer

Dr. İrec Şehbâzî tarafından bölümümüzde 15.03.2018 Perşembe günü  “İki Denizin Buluşması (Mevlana ve Şems’in Karşılaşması) ve Fırsatı Ganimet Bilmek” başlıklı seminer verilmiştir.  https://www.puttygen.net/

Bölümümüz Lisansüstü Öğrencilerin Tez Savunma Sınavları

16.03.2018 Cuma günü bölümümüz yüksek lisans öğrencilerinden Musa Samur “Mevlânâ Müzesindeki 1177 Numaralı Mesnevî Nüshası ve Veled Çelebi İzbudak Tercümesi’nin İncelenmesi” başlık tezini ve bölümümüz araştırma görevlisi Güngör Levent Menteşe “Yahyâ-i Şirvânî (Beyânü’l ‘ilm,...